תחום המזונות הינו תחום מרכזי וחשוב בהליכי פירוד וגירושין של בני זוג. מזונות פירושם דאגה לפרנסה של אדם אחר. יש שני סוגים עיקריים של מזונות: מזונות בן זוג (בדרך כלל אישה, אך לא בהכרח) ומזונות ילדים. לפי שיטת המשפט הישראלית, אשר מבוססת על המשפט העברי, על הבעל לדאוג למזונותיה של אשתו כל עוד הם נשואים וחיים ביחד. זאת, בתנאי שאינה עובדת ומשתכרת די לפרנס את עצמה.בניגוד לשיטות משפט אחרות, בדין הישראלי אין מזונות אישה לאחר הגירושין, וזו אחת הסיבות לכך שאישה שאינה עובדת ותלויה בבעלה לפרנסתה, עלולה לסרב להתגרש, שכן תאבד את מטה לחמה במקרה כזה. בנוסף קיים הנושא החשוב של מזונות ילדים. לפי המשפט הישראלי כיום, האב חייב לשאת במזונות הבסיסיים של ילדים עד גיל שש, אך בשאר הצרכים של הילדים יש לחוקה בין ההורים על פי השתכרותם.

 

איך להגיע?

כתובת עמק רפאים 24 ירושלים
פקס 02-5662541