זוגות לא מעטים מחפשים בשנים האחרונות דרך לעקוף את הרבנות ואת בית הדין הרבני, ולהינשא ולהתגרש שלא דרך הרבנות ובית הדין הרבני. האם הדבר אפשרי? ברור שניתן להינשא מחוץ לרבנות – ניתן לערוך טקס פרטי בישראל (ולא להירשם כנשואים) וניתן גם להינשא ב"נישואי קפריסין", ולהירשם כנשואים בישראל. למעשה אין דבר כזה גירושין ברבנות מכיוון שאפשר להתגרש רק בבית דין רבני . אך האם ניתן להתגרש מחוץ לבית הדין הרבני?

התשובה היא שכאשר מדובר בשני יהודים - הדבר אינו אפשרי. ויותר מכך: גם זוגות שכלל אינם רשומים כנשואים עלולים למצוא את עצמם בעת הפירוד בבית הדין הרבני, וכך גם זוגות חד מיניים אשר רשומים כנשואים.

איך זה קורה?

לפי החוק, הסמכות לדון בגירושין של יהודים בישראל נתונה לבית הדין הרבני. החוק אינו מסייג את הסמכות לזוגות שנישאו דרך הרבנות – לבית הדין יש סמכות לגבי כל הזוגות, לא משנה כיצד נישאו. על כן, זוגות שנישאו אזרחית בקפריסין או במדינה אחרת, ונרשמו כנשואים בישראל, לבית הדין יש סמכות לגביהם, גם אם לא נישאו בנישואים הלכתיים.

ומה עם זוגות חד מיניים שרשומים כנשואים?

אמנם אין דבר כזה גירושין ברבנות, אך גירושין של זוגות חד מיניים הם בגדר "גירושין של יהודים בישראל" ועל כן הם בסמכותו של בית הדין הרבני. אמנם ניתן לאחרונה פסק דין של השופט י' אליהו שלפיו אם בית הדין מסרב לדון בגירושים של חד מיניים בית המשפט יעשה זאת במקומו, אך זה היה במקרה שבית הדין הרבני התעלם מפנייתו של הזוג. במקרה שבו תוגש תביעת גירושין לבית הדין הרבני והוא כן יתייחס אליה, הסמכות תהיה נתונה לו.

ומה עם זוגות שנישאו בטקס פרטי ולא נרשמו כנשואים?

זוג כזה, אם הוא נפרד ואינו מדווח לאף אחד על כך שאי פעם נישא, לא יגיע לבית הדין הרבני. אבל: אם אחד מבני הזוג פונה לבית שהדין הרבני ומצהיר שבני הזוג חיו כידועים בציבור (ואולי אף נולדו להם ילדים) ומבקש מבית הדין לקבוע אם הם צריכים להתגרש בגט – לבית הדין יש סמכות לזמן לדיון את שני בני הזוג, ולקבוע אם הם צריכים גט או לא.

האם הסכמי קדם נישואים יכולים למנוע סמכות מבית הדין הרבני?

האם ניתן לחתום על הסכם לפני הנישואים ובו להסכים שלא להגיע לבית הדין הרבני, או להסכים שלבית הדין הרבני לא תהיה סמכות לדון בכל עניין הקשור בזוגיות, בפירוד או בגירושין של בני הזוג? התשובה היא שלילית. בני זוג אינם יכולים לשלול מבית הדין הרבני סמכות אשר נתונה לו לפי החוק, ועל כן גם אם כתבו כך בהסכם, במקרה של פירוד יכול אחד מהם לפנות לבית הדין הרבני כדי שזה ידון בשאלה אם הם צריכים גט או לא, ולבית הדין תהיה סמכות.

לסיכום:

גם אם חשבתם לקיים גירושין ברבנות, כל הדרכים לגירושין של יהודים בישראל, סטרייטים או חד מיניים, רשומים כנשואים או לא, נישאו כהלכה או לא נישאו כלל, יכולות להוביל לבית הדין הרבני.

איך להגיע?

כתובת עמק רפאים 24 ירושלים
פקס 02-5662541